Ile jest warte bezpieczeństwo Waszych dzieci w drodze do szkoły, do domu, do koleżanki, na zajęcia dodatkowe, do babci, podczas wycieczki? Ile razy widzieliście dzieci idące wzdłuż ulicy, zbyt blisko krawężnika, zbyt nieuważnie przekraczające ulicę lub ją przebiegające? Ile razy niepokoiliście się o nie będąc w...